Temaveckorna - ett digitalt forum för teknik, affärer och tjänster

Temaveckorna startades under 2020. Det är ett nytt och modernt sätt för industriföretag att kommunicera och visa sina produkter och tjänster till svensk tillverkningsindustri. Idén föddes under pandemin och ambitionen var att skapa en plattform för digitala event där ny teknik och industriprodukter visas i en ny och unik digital display "online montrar". Förutom våra egna starka kanaler så är också sociala media en av hörnstenarna i marknadsföringen. Grafiskt tilltalande, enkelt att förstå och kostnadseffektivt var kravställningen. Varje Temavecka har sitt eget tema. Under 2021 kommer vi att anordna fem olika Temaveckor. Läs om de alla här!

En sorts online-mässa
Temaveckorna är en sorts online-mässa där du kan se och läsa om produkter, tjänster och events på Qimteks unikt designade industrisajt - Qimtek Products. Du kan även kommunicera med utställande företag om teknik och deras produkter.

Via ONLINE-MONTRAR kan du se det senaste inom olika industrisegment. Informativt och lättöverskådligt
presenteras utställande företags produkter och tjänster med bilder och teknisk information.
Besökare får också via unika nyhetsbrev ta del av det senaste inom en mängd olika industriområden.

Temaveckornastartades i kölvattnet av coronapandemin, då mässor, events och möten
ställdes in. Ett marknadsverktyg och forum för samtiden och framtiden. Boka din Temavecka för 2021. Teman 2021

Arrangörer är Qimtek Products, en del av Qimteks Nätverk och Svensk Verkstad Media.

Besök våra Temaveckor 2020

Partners