Oljeskimmer SLS, 3nine
Oljeskimmer SLS, 3nine

Oljeskimmer SLS från 3nine

Fakta om produkten:

Tekniken utnyttjar skillnaden i viskositet mellan olja och skärvätska, där oljan som har högre viskositet än skärvätskan fastnar på en roterande skruvanordning och sedan avskiljs. Den skruvbaserade oljeskimmern separerar ut mer än dubbelt så mycket läckolja än en traditionell bandskimmer utan att få med någon större del av skärvätskan. Medan den skruvbaserade oljeskimmern avskiljer 1,7 liter läckolja, är resultatet för en bandskimmer endast 0,65 liter på samma tid.* Detta är ett helt nytt sätt att avskilja läckolja som förutom hög effektivitet och minimal skärvätskeförlust har låga underhållsbehov, låg driftskostnad och en kompakt design.

Märke: 3nine

Typ: SLS

År: 2019


Kontaktuppgifter:

3nine AB, P. O Box 1163

131 27 Nacka strand, Stockholm

Telefon - 08-601 35 40

Hemsida - www.3nine.se

Specifikation

SLS Oljeskimmer för standardapplikationer avskiljer effektivt läckolja och förlänger livslängden på skärvätskan.

Få mer information