Kättingtelfer DC-Pro, DEMATEK
Kättingtelfer DC-Pro, DEMATEK

Kättingtelfer DC-Pro från DEMATEK

Fakta om produkten:

KÄTTINGTELFER DC-PRO UPP TILL 5 TON

Flexibilitet och välutrustad som standard

Med vår kättingtelfer DC-Pro svarar vi upp mot både våra egna och industrins höga krav på kvalitet och innovation. DC-Pro är en komplett utrustad och i högsta grad flexibel kättingtelfer som snabbt kan installeras och tas i drift. Det mesta ingår som standard redan från start, sådant som måste beställas och betalas som tillval för andra kättingtelfrar.

Detta ingår

 • ”All inclusive”-utrustning utan merpris
 • Två lyfthastigheter som standard
 • Hög säkerhet tack vare 24 V kontaktorstyrning, driftsgränsbrytare och drifttidsräknare som standard
 • Slirkoppling med automatisk frånkoppling via varvtalsövervakning
 • Optimal ergonomi och hög servicevänlighet
 • Väsentliga komponenter är underhållsfria i upp till tio år

  PRODUKTFÖRDELAR

  Kraftfull utrustning

  • ”All inclusive”-utrustning redan i standardversionen
  • Två lyfthastigheter som standard
  • Kontaktorstyrning 24 V
  • Driftgränsbrytare (upptill/nedtill)
  • Drifttidsräknare
  • Pulverlackerade aluminiumkåpor
  • Intermittens: 60 % (40/20), 360 s/h
  • Signaler för 3-axliga applikationer
  • Lämplig für tandemkörning
  • Stort urval med många lastområden i små steg upp till 5 000 kg.
  • Två upphängningsbyglar för bättre C-mått (gäller storlekarna DC 1–10)

  Lång livslängd

  • Växel, slirkoppling och broms är underhållsfria i upp till 10 år (storlek DC 10–25: broms upp till 5 år)
  • Lågt bromsslitage tack vare generatorisk bromsning
  • Ingen justering av bromsen behövs
  • Lasten sjunker inte tack vare bromsen som sitter i belastningslinjen före slirkopplingen
  • Lågt kättingslitage tack vare 1/1-partning upp till 1 000 kg
  • Robust trefasmotor med fläkt och separat likströmsbroms
  • Ingen klibbande broms tack vare dubbelkapslad broms

  Hög driftsäkerhet

  • Säkerhetsfunktionerna uppfyller gällande normer
  • Ingen kontinuerlig slirning tack vare slirkoppling med automatisk frånkoppling
  • 24V kontaktorstyrning med intern signalöverföring typ Tri-state
  • Kättingtelfer och åkverk med kapslingsklass IP 55, isolationsklass F
  • Automatisk bromsning om styrningen skulle falla bort

  Optimal ergonomi

  • Manöverdon DSC / DSC-S, inställbart i höjdled, med lågt knapptryck som skonar tummen
  • Manöverkabelns längd resp. manöverdonets läge kan anpassas individuellt på plats
(utan omdragning av kablar)
  • Uppfällbar upphängningsbygel tillåter upphängning av kättingtelfern efter att löpvagnen monterats

  Hög servicevänlighet

  • Alla elanslutningar har snabbkoppling – “Plug & Lift“ och “Plug & Drive“
  • Drifttidsräknare och status- och felindikering visas på displayen
  • Infrarött diagnosgränssnitt med IDAPSY-mjukvara (för avläsning och förvaltning av specifika data)
  • Servicehuven ger snabb åtkomst till alla viktiga snabbkopplingar, dragavlastningar, förvaringsutrymmet för 3 m manöverkabel och kättingdriften
  • Kättingsmörjning genom smörjöppning i kättingstyrningen för bättre smörjning av länkarna (storlek DC 1–10)
  • Minskade stilleståndstider då hela kättingdriften kan bytas utan att motor- eller växeldelar behöver demonteras

Märke: DEMATEK

Typ: DC-PRO

År: 2019


Kontaktuppgifter:

Dematek AB, Box 5560

Gamla Södertäljevägen 125, 141 07 Kungens Kurva, Stockholm

Telefon - 08-603 34 00

Hemsida - www.dematek.se

Fler Nyheter Från Dematek AB

Mer Produkter Från Dematek AB