Industribyggnad, O.B. Wiik AB
Industribyggnad, O.B. Wiik AB

Industribyggnad från O.B. Wiik AB

Fakta om produkten:

Ofta förvaras dyra och känsliga maskiner och elektronik i våra industribyggnader. Det beror på att de representerar en snabb, flexibel och kostnadseffektiv metod för att öka produktionskapaciteten, permanent eller tillfälligt. Men även därför att vi med en rad tillval till industribyggnaden kan skapa goda förutsättningar för att producera vad som helst. En modern industribyggnad ställer nämligen hårda krav på utformning och faciliteter. Vi levererar, antingen själva eller via underleverantörer, tilläggsutrustning som skyddar produktionsutrustning och varor. Körportar, ramper och entresoler för lagring är några exempel. Vi har även lösningar som t.ex. draperier eller flyttbara väggar som gör att du kan dela upp produktionen i zoner. En industribyggnad i stål framstår i princip som en permanent byggnad. Men ofta är det kostnadsbesparande att välja vår lösning framför en traditionell byggnad. Fördelen ligger i skalbarheten.

Märke: O.B. Wiik AB

Typ: Industribyggnad

År: 2019


Kontaktuppgifter:

O.B. Wiik AB, Borrvägen 3

155 93 Nykvarn, Stockholm

Telefon - 08-649 80 80

Hemsida - www.obwiik.se

Specifikation

Med en ram av stål och solid beklädnad av stålplattor skapar man bra produktionslokaler för industrin.