Brandsäkert skåp för kemikalier, DENIOS
Brandsäkert skåp för kemikalier, DENIOS
Brandsäkert skåp för kemikalier, DENIOS
Brandsäkert skåp för kemikalier, DENIOS
Brandsäkert skåp för kemikalier, DENIOS

Brandsäkert skåp för kemikalier från DENIOS

Fakta om produkten:

Det brandsäkra skåpet Custos är utvecklat och anpassat för användning i många olika arbetsmiljöer såsom industri, verkstad, sjukvård och labbmiljö. Med integrerade uppsamlingskärl uppfyller Custos miljöbalkens samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om förvaring av kemikalier i arbetsmiljö. Custos är testat av oberoende institut och godkänd både enligt standard SS-EN 14727 – förvaringsenheter för laboratorier och enligt SS EN 14470-1 (Brandklassning 90 minuter). Med toppmodern ventilationsteknik där multifilter tar hand om ångor och gaser kan både kolväteföreningar, såsom brandfarliga lösningsmedel och oorganiska föreningar t.ex. frätande syror eller baser förvaras tillsammans i ett enda skåp.

Märke: DENIOS

Typ: Custos typ E-126

År: 2019


Kontaktuppgifter:

Denios AB, Box 534

Västra storgatan 12 12tr, 551 17 Jönköping, Jönköping

Telefon - 036 39 56 60

Hemsida - www.denios.se

Specifikation

Mer Produkter Från Denios AB