Oljedimavskiljaren Nova hos 3nine

NOVA 300 från GREEN LINE serien är konstruerad med en

NOVA 300 från GREEN LINE serien är konstruerad med en LED RGB-list tillsammans med motströms -och lamellsepareringsteknik. Den är ideal för verktygsmaskiner upp till 2m3 och som använder oljor och skärvätskor i bearbetningsprocessen.

Den har ett brett användningsområde, inklusive fräsning och svarvning för småskalig användning, samt bearbetning och slipning av gjutjärn för tung användning. Dess flödeshastighet kan gå upp till 300m3/h och kan hantera hög volym av oljedimma i kombination med fasta partiklar.

Det användarvänliga RGB-gränssnittet visar data så som HEPA-filterstatus, rotor och motorstatus samt drivremstillståndet.