LK Scandinavia - Mättjänster, Försäljning och Service

LK Scandinavia har sysslat med mätning och försäljning av mätutrustning sedan mitten på 80-talet.

På LKS har vi mer än 100 års samlad mätkunskap.
Låt oss ta del av era problem och gör oss till ert bollplank.

Mättjänster

Vi mäter hos oss i högnoggranna mätmaskiner eller kommer ut till er med lasertracker, mätarm med eller utan laserskanner.
Skriver program eller hyr ut personal åt er för att stärka upp.

Service
Service och Support på Mätutrustningar

Consulting
På LKS har vi mer än 100 års samlad mätkunskap.
Låt oss ta del av era problem och gör oss till ert bollplank.

Försäljning
Vi representerar Nikon Metrology, LK Metrology och API i Skandinavien.