Albrechts nya program av rostfria borrchuckar för medicinska applikationer

FAKTA OM SPV SPINTECS HYDRAULCHUCKAR • Hög spännkraft. Exempel: 320

FAKTA OM SPV SPINTECS HYDRAULCHUCKAR
• Hög spännkraft. Exempel: 320 Nm på en standard hydraulchuck Ø20.
• Rundgångsnoggrannhet bättre än 0,003 mm.
• Snabb spännmetod av verktyg. Ingen extra utrustning behövs.
• Grundbalanserade för 10 000 RPM (G6,3). Kan fås tilläggsbalanserade upp till
30 000 RPM (G2,5).
• Ett av marknadens bredaste sortiment av hydraulchuckar, för en mängd olika
applikationer. När standardsortimentet inte räcker till designar vi och specialanpassar
en chuck som passar just dig!
• Upp till 50% längre verktygslivslängd jämfört med andra konventionella
verktygshållarsystem.
• Förbättrad ytfinish, tack vare den stabila verktygsinfästningen.
• Möjlighet att bearbeta med snävare toleranser, samt snabbare och
förenklade verktygsbyten.

PLUSMEMBRANET [+]
SPV Spintecs flerkantiga fräsmembran (Plusmembranet) möjliggör tuff och
vibrationsfri fräsning. En egenutvecklad lösning innefattande en mycket stabil
verktygsinfästning som gör det möjligt att bearbeta med högre skärhastighet samt
större axiellt och radiellt skärdjup än vad som normalt rekommenderas.
Testresultat visar att hydraulchuckar utrustade med flerkantiga membran (plusmembran)
kan klara ända upp till dubbla rekommendationen vad gäller axiellt och radiellt skärdjup
utan att verktyget flisar ur eller att vibrationer uppstår som påverkar ytkrav. I praktiken
innebär detta att möjlighet till spånuttag har fyrdubblats.”

För mer information kontakta
Chuckcenter AB 262 73 ÄNGELHOM
Tel. 0431 448065 Mail. Info@chuckcenter.se

www.chuckcenter.se/

Fler Nyheter Från Chuckcenter i Ängelholm AB

Mer Produkter Från Chuckcenter i Ängelholm AB