Lintelfer modell S, ABUS
Lintelfer modell S, ABUS

Lintelfer modell S från ABUS

Fakta om produkten:

Lintelfern modell S kännetecknas av att linan löper vid sidan av kranbalken. På det sättet uppnås optimal krokhöjd inom lyftkapacitetsområdet 1 t - 10 t. Den optimerade krokhöjden är inte bara fördelaktig för befintliga byggnader och hallar: lintelfern modell S kan även bidra till minskade investeringskostnader vid projektering av nya hallar. Man har t.ex. möjlighet att använda över 35 m långa kranbalkar i enbalksutförande. I jämförelse med krananläggningar med en enbalks travers och en lintelfer modell E reduceras hallens höjd och därmed även kostnaderna. I jämförelse med en tvåbalkskran med ungefär samma bygghöjd utsätts byggnaden och kranbanan för mindre påfrestningar, vilket också ofta innebär minskade kostnader.

  • Lyftkapacitet: 1 t - 10 t
  • Lina/krokblock vid sidan av traversbrygga vilket ger optimal krokhöjd

Märke: ABUS

Typ: Lintelfer modell S

År: 2019

Länkar:


Kontaktuppgifter:

ABUS Kransystem AB, Strågatan 5

653 43 Karlstad, Värmland

Telefon - 054-55 56 50

Hemsida - www.abus-kransystem.se

Fler Nyheter Från ABUS Kransystem AB

Mer Produkter Från ABUS Kransystem AB