GLOBAL Advantage HTA, Hexagon Metrology
GLOBAL Advantage HTA, Hexagon Metrology

GLOBAL Advantage HTA från Hexagon Metrology

Fakta om produkten:

Hög genomströmnings- och noggrannhetsmätningslösning för flygplanskompressorbladproducenter. Uppnå mellan två och fem gånger mätvärdet jämfört med taktilskanning med GLOBAL Advantage HTA-mätlösningen för aeroengine-blad, genom kombinationen av en högaktionsfri laser utan laser, 4-axel simultan rörelsekontroll och optimerade datainsamlingsmetoder med högt precision. Dagens flygmarknad står inför ökande krav på att starta flera motorer med högre prestanda och ökad bränsleeffektivitet. Nuvarande mätmetoder som används för att styra tillverkningsprocessen och validera färdiga blad kan orsaka flaskhalsar och fördröjning av dessa nya motorer. GLOBAL Advantage HTA är en specialiserad hårdvara- och mjukvarulösning som svarar mot tillverkarna av jetmotorer som söker mätteknik som ger stegförbättring i mätvärdet genom att ge rikare mätdata.

Märke: Hexagon

Typ: GLOBAL Advantage HTA

År: 2019


Kontaktuppgifter:

Hexagon Metrology Nordic AB, Filargatan 3

632 29 Eskilstuna, Södermanland

Telefon - 016-16 08 00

Hemsida - www.hexagonmetrology.se

Specifikation

GLOBAL Advantage HTA-lösningen kombinerar hastigheten med den noggrannhet som förväntas av Hexagon Manufacturing Intelligence vid utförande av bladinspektion. Denna lösning bygger på den avancerade HP-O Multi optiska sensortekniken, som placerar höghastighetsmätning av luft- och landbaserade turbinblad i en butiksmiljö.

Fler Nyheter Från Hexagon Metrology Nordic AB

Mer Produkter Från Hexagon Metrology Nordic AB