ABUS Enbalkstravers
ABUS Enbalkstravers
ABUS Enbalkstravers
ABUS Enbalkstravers
ABUS Enbalkstravers

ABUS Enbalkstravers

Fakta om produkten:

ABUS enbalks traverskran – en flexibel travers för nästan alla användningsområden. Den möjliggör rationella materialflödeslösningar med lyftkapacitet upp till 16 ton och spännvidder upp till 39 m även i låga hallar. Eftersom det i regel inte föreskrivs något säkerhetsavstånd till taket för enbalkstraverser inom detta lastområde, kan utrymmet i byggnaden utnyttjas på ett optimalt sätt. Tack vare flera olika monteringsvarianter kan ABUS enbalks traverskranar enkelt anpassas till aktuella platsförhållanden. De gynsamma konstruktionsmåtten gör att den uppnår en optimal högsta krokposition. För nybyggnadsprojektering är monteringsvariant 3 den optimala lösningen, eftersom här de minsta åkverksmåtten kan nås. I de fall där lyfthöjden är en avgörande faktor är ABUS enbalks traverskran ELS med sidomonterad telfer den bästa lösningen. Enbalks traverskranarna erbjuder även många möjligheter till speciallösningar: ABUS tillbehörsprogram innehåller ett stort antal extrautrustningar för alla behov. För ABUS enbalks traverskranar ELV används robusta I-balkar som kranbalk och för ABUS enbalks traverskranar ELK och ELS används torsionsstyva, svetsade lådbalkar.

Märke: ABUS Kransystem

Typ: Enbalkstravers

År: 2019


Kontaktuppgifter:

ABUS Kransystem AB, Strågatan 5

653 43 Karlstad, Värmland

Telefon - 054-55 56 50

Hemsida - www.abus-kransystem.se

Specifikation

Lastkapacitet: upp till 16 t
Spännvidd: upp till 39 m (beroende på lyftkapacitet)
Optimal anpassning till hallförhållanden genom olika anslutningsvarianter
Maximalt högt krokläge kan användas
Som option kan ni välja den intelligenta kranstyrningen ABUControl

Fler Nyheter Från ABUS Kransystem AB

Mer Produkter Från ABUS Kransystem AB