Leverans av bäddfräsmaskin från Mekana Maskin AB

Leverans av MTE modell BF 3200 från Mekana Maskin AB

ZIWA Mekanisk Tillverkning AB har investerat i en bäddfräsmaskin fabrikat MTE modell BF 3200 från Mekana Maskin AB för att kunna öka sin fräskapacitet.
Maskinen har en längdrörelse på 3000 mm och är utrustad med Heidenhain styrsystem, automatiskt universalfräshuvud, ATC 24 och CTC 20 bar.

Kontakta Mekana Maskin AB för ytterligare information info@mekanamaskin.se
Från vänster Tomas Estehag säljare Mekana Maskin AB och från ZIWA Mekaniska Magnus Zinnerström ägare/produktionschef, Ronny Erlandsson maskinoperatör.

Fler Nyheter Från Mekana Maskin AB

Mer Produkter Från Mekana Maskin AB