Kontinuerlig ren luft i din verkstad med minimalt underhållsbehov.

Med en oljedimavskiljare från 3nine garanteras du en ren och säker arbetsmiljö. Dessutom kommer du att kunna spendera mindre tid på underhåll och istället lägga mer tid på din produktion.

3nines teknologi är baserad på separering istället för uppsamling i ett filter. Det betyder att den största delen av oljan som finns i processluften kommer att separeras ut och finnas tillgänglig för återanvändning. Detta gör dels att du kan spara tusentals liter olja per år men även att du slipper underhållsarbetet med kontinuerliga filterbyten. Slutfiltret i en 3nine oljedimavskiljare har en genomsnittlig livslängd på 12-18 månader.*

En oljedimavskiljare från 3nine kan hantera alla typer av CNC maskiner och applikationer som använder skärvätska eller olja i bearbetningsprocessen. Den har inga problem med att hantera en stor mängd fasta partiklar och lämpar sig därför väldigt bra för t.ex slipmaskiner, svarvar eller fräsar.

Kontakta oss om du vill veta mer!
08-601 35 40

3nine finns på plats under EMO mässan i Hannover. 16-21 september. Monter D44 Hall 7. Välkomna!

* 12-18 månaders filterlivslängd är baserat på 1 skift per dag, 5 dagar i veckan och en normal applikation.

Fler Nyheter Från 3nine AB

Mer Produkter Från 3nine AB