J.H Appelqvist är specialister på lackering av små massproducerade detaljer.

J.H Appelqvist är specialister på lackering av små massproducerade detaljer.

J.H Appelqvist är specialister på lackering av små massproducerade detaljer.
De lackerar metaller, elastomerer och trä.

De erbjuder tjänster inom nedanstående affärsområden:

Våtlackering
Skarvvulkanisering
Pulverlackering
Gummipackningar

J.H Appelqvist AB ska på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt med kvalité i fokus tillverka kundanpassade gummipackningar, gummibrickor och skarvulkaniserade tätningar i polymera material samt tillhandahålla en service bestående av pulver och våtlackering av fästelement såsom skruv och spik.

Fler Nyheter Från J.H. Appelqvist AB

Mer Produkter Från J.H. Appelqvist AB